KURAND SAKE MARKET 池袋店で安東水軍 純米吟醸

KURAND SAKE MARKET 池袋店で安東水軍 純米吟醸

典型的な淡麗辛口

安東水軍 純米吟醸のラベル

特定名称分類: 純米吟醸酒

評価: ★★★

メーカー: 尾崎酒造

精米歩合: 50%

アルコール度数: 16度